04/12/2021 - Tiếp cận toàn diện cho bệnh nhân suy tim cao tuổi đa bệnh lý trong bối cảnh COVID-19

04/12/2021 - Tiếp cận toàn diện cho bệnh nhân suy tim cao tuổi đa bệnh lý trong bối cảnh COVID-19

(2)
Số tiết học: 2
Khai giảng:
Lịch học: Thứ 7 (10:00 - 12:00) Hàng tuần
Loại hình đào tạo: Cùng cộng đồng đẩy lùi Covid 19
Hình thức học: Trực tuyến

04/12/2021 - Tiếp cận toàn diện cho bệnh nhân suy tim cao tuổi đa bệnh lý trong bối cảnh COVID-19


Lịch khai giảng
Mã khóa Tên khóa Lịch học Thời gian Địa chỉ học
CME_Laokhoa_041221 04/12/2021 - Tiếp cận toàn diện cho bệnh nhân suy tim cao tuổi đa bệnh lý trong bối cảnh COVID-19

Thứ 7 (10:00 - 12:00)
hàng tuần

04/12/2021 00:00 - 04/12/2021 00:00

Nội dung khóa học

CME_Laokhoa_0412-01

Cùng chủ đề