12/11/2021 - Tiếp cận lâm sàng các bệnh lý tuyến giáp trong thời kỳ COVID-19

12/11/2021 - Tiếp cận lâm sàng các bệnh lý tuyến giáp trong thời kỳ COVID-19

(3)
Số tiết học: 2
Khai giảng:
Lịch học: Thứ 6 (10:30 - 12:00) Hàng tuần
Loại hình đào tạo: Cùng cộng đồng đẩy lùi Covid 19
Hình thức học: Trực tuyến

12/11/2021 - Tiếp cận lâm sàng các bệnh lý tuyến giáp trong thời kỳ COVID-19


Lịch khai giảng
Mã khóa Tên khóa Lịch học Thời gian Địa chỉ học
CME121121 12/11/2021 - Tiếp cận lâm sàng các bệnh lý tuyến giáp trong thời kỳ COVID-19

Thứ 6 (10:30 - 12:00)
hàng tuần

12/11/2021 - 12/11/2021

Nội dung khóa học

CME1211-02

Cùng chủ đề