05/01/2022 - Xử trí hiệu quả nhiễm khuẩn hô hấp cộng đồng

05/01/2022 - Xử trí hiệu quả nhiễm khuẩn hô hấp cộng đồng

(4)
Số tiết học: 2
Khai giảng:
Lịch học: Thứ 4 (11:30 - 13:30) Hàng tuần
Loại hình đào tạo: Đào tạo trực tuyến, Hội thảo khoa học trực tuyến
Hình thức học: Trực tuyến

05/01/2022 - Xử trí hiệu quả nhiễm khuẩn hô hấp cộng đồng


Lịch khai giảng
Mã khóa Tên khóa Lịch học Thời gian Địa chỉ học
0501-HTTT 05/01/2022 - Xử trí hiệu quả nhiễm khuẩn hô hấp cộng đồng

Thứ 4 (11:30 - 13:30)
hàng tuần

05/01/2022 00:00 - 05/01/2022 00:00

Nội dung khóa học

0501-HTTT

Cùng chủ đề