10/03/2022 - Xử trí các bệnh đồng nhiễm với COVID-19 ở người lớn

10/03/2022 - Xử trí các bệnh đồng nhiễm với COVID-19 ở người lớn

(3)
Số tiết học: 2
Khai giảng:
Lịch học: Thứ 5 (11:15 - 13:15) Hàng tuần
Loại hình đào tạo: Đào tạo trực tuyến, Hội thảo khoa học trực tuyến
Hình thức học: Trực tuyến

10/03/2022 - Xử trí các bệnh đồng nhiễm với COVID-19 ở người lớn


Lịch khai giảng
Mã khóa Tên khóa Lịch học Thời gian Địa chỉ học
100322-HTTT 10/03/2022 - Xử trí các bệnh đồng nhiễm với COVID-19 ở người lớn

Thứ 5 (11:15 - 13:15)
hàng tuần

10/03/2022 00:00 - 10/03/2022 00:00

Nội dung khóa học

download%20(1)

Cùng chủ đề