17/07/2021 - Vắc xin phòng COVID-19 và Chăm sóc giảm nhẹ

17/07/2021 - Vắc xin phòng COVID-19 và Chăm sóc giảm nhẹ

(5)
Số tiết học: 2
Khai giảng:
Lịch học: Thứ 7 (09:00 - 11:30) Hàng tuần
Loại hình đào tạo: Cùng cộng đồng đẩy lùi Covid 19
Hình thức học: Trực tuyến

17/07/2021 - Vắc xin phòng COVID-19 và Chăm sóc giảm nhẹ


Lịch khai giảng
Mã khóa Tên khóa Lịch học Thời gian Địa chỉ học
LaoKhoa-170721 17/07/2021 - Vắc xin phòng COVID-19 và Chăm sóc giảm nhẹ

Thứ 7 (09:00 - 11:30)
hàng tuần

17/07/2021 00:00 - 17/07/2021 00:00

Nội dung khóa học

LaoKhoa-170721-03

Cùng chủ đề