18/03/2022 - Hướng dẫn Tư vấn các bệnh nhiễm khuẩn Hô hấp trong tình hình COVID-19 ở trẻ em.

18/03/2022 - Hướng dẫn Tư vấn các bệnh nhiễm khuẩn Hô hấp trong tình hình COVID-19 ở trẻ em.

(3)
Số tiết học: 2
Khai giảng:
Lịch học: Thứ 6 (11:15 - 13:15) Hàng tuần
Loại hình đào tạo: Đào tạo trực tuyến, Hội thảo khoa học trực tuyến
Hình thức học: Trực tuyến

18/03/2022 - Hướng dẫn Tư vấn các bệnh nhiễm khuẩn Hô hấp trong tình hình COVID-19 ở trẻ em.


Lịch khai giảng
Mã khóa Tên khóa Lịch học Thời gian Địa chỉ học
180322-HTTT 18/03/2022 - Hướng dẫn Tư vấn các bệnh nhiễm khuẩn Hô hấp trong tình hình COVID-19 ở trẻ em.

Thứ 6 (11:15 - 13:15)
hàng tuần

18/03/2022 00:00 - 18/03/2022 00:00

Nội dung khóa học

Chủ đề 3: Hướng dẫn Tư vấn các bệnh nhiễm khuẩn Hô hấp trong tình hình Covid -19 ở trẻ em.

chu-de-3

Cùng chủ đề