20/08/2021 - Xử trí bệnh nhân COVID-19 có tăng đường huyết nhập viện: Cập nhật các phác đồ 2021

20/08/2021 - Xử trí bệnh nhân COVID-19 có tăng đường huyết nhập viện: Cập nhật các phác đồ 2021

(3)
Số tiết học: 2
Khai giảng:
Lịch học: Thứ 6 (10:00 - 12:00) Hàng tuần
Loại hình đào tạo: Cùng cộng đồng đẩy lùi Covid 19
Hình thức học: Trực tuyến

20/08/2021 - Xử trí bệnh nhân COVID-19 có tăng đường huyết nhập viện: Cập nhật các phác đồ 2021


Lịch khai giảng
Mã khóa Tên khóa Lịch học Thời gian Địa chỉ học
CME_NOITIET_200821 20/08/2021 - Xử trí bệnh nhân COVID-19 có tăng đường huyết nhập viện: Cập nhật các phác đồ 2021

Thứ 6 (10:00 - 12:00)
hàng tuần

20/08/2021 00:00 - 20/08/2021 00:00

Nội dung khóa học

CME_NOITIET_2008-final

Cùng chủ đề