22/08/2021 - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi có bệnh nền trong mùa dịch COVID-19

22/08/2021 - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi có bệnh nền trong mùa dịch COVID-19

(3)
Số tiết học: 2
Khai giảng:
Lịch học: Thứ CN (09:00 - 11:00) Hàng tuần
Loại hình đào tạo: Cùng cộng đồng đẩy lùi Covid 19
Hình thức học: Trực tuyến

22/08/2021 - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi có bệnh nền trong mùa dịch COVID-19


Lịch khai giảng
Mã khóa Tên khóa Lịch học Thời gian Địa chỉ học
hoithao_220821 22/08/2021 - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi có bệnh nền trong mùa dịch COVID-19

Thứ CN (09:00 - 11:00)
hàng tuần

22/08/2021 00:00 - 22/08/2021 00:00

Nội dung khóa học

hoithao_2208-02

Cùng chủ đề