25/07/2021 - Vắc xin phòng COVID-19 và sức khỏe người cao tuổi

25/07/2021 - Vắc xin phòng COVID-19 và sức khỏe người cao tuổi

(4)
Số tiết học: 2
Khai giảng:
Lịch học: Thứ CN (09:00 - 11:30) Hàng tuần
Loại hình đào tạo: Cùng cộng đồng đẩy lùi Covid 19
Hình thức học: Trực tuyến

25/07/2021 - Vắc xin phòng COVID-19 và sức khỏe người cao tuổi


Lịch khai giảng
Mã khóa Tên khóa Lịch học Thời gian Địa chỉ học
LaoKhoa-250721 25/07/2021 - Vắc xin phòng COVID-19 và sức khỏe người cao tuổi

Thứ CN (09:00 - 11:30)
hàng tuần

25/07/2021 00:00 - 25/07/2021 00:00

Nội dung khóa học

/LaoKhoa-250721-09

Cùng chủ đề