27/08/2021 - Tư vấn về COVID-19 trên bệnh nhân đái tháo đường: Vaccine - Chăm sóc - Tâm lý

27/08/2021 - Tư vấn về COVID-19 trên bệnh nhân đái tháo đường: Vaccine - Chăm sóc - Tâm lý

(3)
Số tiết học: 2
Khai giảng:
Lịch học: Thứ 6 (10:00 - 12:00) Hàng tuần
Loại hình đào tạo: Cùng cộng đồng đẩy lùi Covid 19
Hình thức học: Trực tuyến

27/08/2021 - Tư vấn về COVID-19 trên bệnh nhân đái tháo đường: Vaccine - Chăm sóc - Tâm lý


Lịch khai giảng
Mã khóa Tên khóa Lịch học Thời gian Địa chỉ học
CME_NOITIET_270821 27/08/2021 - Tư vấn về COVID-19 trên bệnh nhân đái tháo đường: Vaccine - Chăm sóc - Tâm lý

Thứ 6 (10:00 - 12:00)
hàng tuần

27/08/2021 00:00 - 27/08/2021 00:00

Nội dung khóa học

CME_NOITIET_2708-03

Cùng chủ đề