28/07/2021 - Vắc xin phòng COVID-19 và sức khỏe cộng đồng

28/07/2021 - Vắc xin phòng COVID-19 và sức khỏe cộng đồng

(3)
Số tiết học: 3
Khai giảng:
Lịch học: Thứ 4 (09:30 - 12:00) Hàng tuần
Loại hình đào tạo: Cùng cộng đồng đẩy lùi Covid 19
Hình thức học: Trực tuyến

28/07/2021 - Vắc xin phòng COVID-19 và sức khỏe cộng đồng


Lịch khai giảng
Mã khóa Tên khóa Lịch học Thời gian Địa chỉ học
hoithao_280721 28/07/2021 - Vắc xin phòng COVID-19 và sức khỏe cộng đồng

Thứ 4 (09:30 - 12:00)
hàng tuần

28/07/2021 00:00 - 28/07/2021 00:00

Nội dung khóa học

hoithao_2807-04

Cùng chủ đề