HỘI NGHỊ KHKT RĂNG HÀM MẶT NĂM 2022 VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC "THÁCH THỨC VÀ SÁNG TẠO ĐƯƠNG ĐẠI TRONG RĂNG HÀM MẶT"

HỘI NGHỊ KHKT RĂNG HÀM MẶT NĂM 2022 VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC "THÁCH THỨC VÀ SÁNG TẠO ĐƯƠNG ĐẠI TRONG RĂNG HÀM MẶT"

(2)
Số tiết học: 12
Khai giảng: 04/04/2022
Loại hình đào tạo: Bồi dưỡng và Cập nhật kiến thức
Hình thức học: Trực tiếp kết hợp với trực tuyến

Chuyên ngành RHM là một trong những lĩnh vực mũi nhọn, có nhiều bước tiến vững mạnh, liên tục cập nhật, tiếp cận, ứng dụng, triển khai và làm chủ nhiều kỹ thuật tiên tiến, công nghệ hiện đại trong chẩn đoán và điều trị, đổi mới đào tạo y khoa, phòng chống dịch bệnh… đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực y tế. Với các chương trình, đề án hợp tác, phối hợp với các tổ chức nha khoa, các chuyên gia quốc tế, ngành RHM đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành Y tế Việt Nam nói riêng và sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân nói chung, nâng cao vai trò và vị thế của y tế Việt Nam trên trường quốc tế


Mục tiêu khóa học

 Kiến thức:

1. Cập nhật các kiến thức mới trong chuyên ngành Răng Hàm Mặt.  

2. Trình bày công nghệ mới trong các chuyên ngành Răng Hàm Mặt.

     Kỹ năng:

3. Thấu hiểu tiến bộ không ngừng của công nghệ sử dụng trong điều trị Răng Hàm Mặt trong thời đại mới.

Thích ứng với môi trường làm việc trong tình hình mới.

Địa điểm học

- Học trực tiếp (đã bao gồm teabreak, ăn trưa): 2.000.000đ/học viên (hai triệu đồng).

                      * Lưu ý: Đăng ký sau ngày 31/3/2022: 2.500.000đ/học viên (hai triệu năm trăm nghìn đồng).

   - Học trực tuyến (Online): 1.500.000đ/học viên (một triệu năm trăm nghìn đồng).

Ghi chú

Thông tin liên lạc khi cần hỗ trợ:

- Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội về các thủ tục hành chính: (028) 3853 9207 | daotaonlyt@ump.edu.vn

- Ecademy về các vấn đề kỹ thuật: 0981 867 150 | trinh.ptn@ecademy.vn 0363 831 596 | han.ptn@ecademy.vn 0794 383 699 | minh.lnn@ecademy.vn

Cùng chủ đề