LỚP PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY  VÀ LƯỢNG GIÁ LÂM SÀNG DỰA TRÊN NĂNG LỰC  (TẠI CÁC BỆNH VIỆN THỰC HÀNH)

LỚP PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ LƯỢNG GIÁ LÂM SÀNG DỰA TRÊN NĂNG LỰC (TẠI CÁC BỆNH VIỆN THỰC HÀNH)

(1)
Số tiết học: 40
Khai giảng:
Loại hình đào tạo: Bồi dưỡng và Cập nhật kiến thức
Hình thức học: Trực tiếp

Giảng dạy và lượng giá lâm sàng là một phần thiết yếu và đóng vai trò rất quan trọng cho sự thành công của giáo dục Y khoa, đặc biệt là giáo dục Y khoa dựa trên năng lực. Bên cạnh công tác về chuyên môn, nhân viên y tế còn có vai trò là nhà giáo dục giúp đào tạo lực lượng kế thừa có đầy đủ năng lực nghề nghiệp. Tuy nhiên, các nhân viên y tế lại không được đào tạo đầy đủ về phương pháp giảng dạy và lượng giá cũng như các nguyên tắc và nguyên lý trong giáo dục Y khoa. Khóa học 40 tiết được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để tham gia giảng dạy và lượng giá lâm sàng dựa trên năng lực.


Mục tiêu khóa học

Kiến thc:

1. Giải thích sự khác biệt giữa giảng dạy lâm sàng truyền thống với giảng dạy lâm sàng dựa trên năng lực và lợi ích của giảng dạy lâm sàng dựa trên năng lực.

2. Phân tích các nguyên tắc giảng dạy-học tập ở người lớn.

3. Phân tích được tình huống liên quan Y đức – Tính chuyên nghiệp.

4. Phân tích các bước áp dụng y học chứng cứ vào giảng dạy lâm sàng.

5. Phân tích được các ứng dụng của ứng dụng công nghệ trong giảng dạy lâm sàng.

6. Giải thích ý nghĩa của một số chỉ số thống kê ứng dụng vào lâm sàng.

7. Phân tích được 5 nguyên tắc tổ chức giảng dạy lâm sàng hiệu quả.

8. Phân tích áp dụng các biện pháp để tăng hiệu quả giảng dạy tại giường bệnh.

9. Trình bày các bước giảng dạy tại giường bệnh 1 phút – 10 phút.

10. Phân tích giá trị của các phương pháp lượng giá thực hành lâm sàng.

11. Phân tích các đặc điểm của lượng giá dựa trên năng lực trong thực hành y khoa.

12. Phân tích tầm quan trọng của phản hồi trong hướng dẫn lâm sàng và các yếu tố giúp phản hồi hiệu quả.

13. Phân tích các bước phản hồi cho sinh viên khi giảng dạy lâm sàng tại giường bệnh.

Kỹ năng:

14. Áp dụng được 5 nguyên tắc tổ chức giảng dạy lâm sàng hiệu quả.

15. Áp dụng các biện pháp để tăng hiệu quả giảng dạy tại giường bệnh.

16. Sử dụng thành thạo công nghệ trong giảng dạy lâm sàng. 

17. Sử dụng thành thạo một số chỉ số thống kê vào giảng dạy lâm sàng

18. Hướng dẫn sinh viên thực hiện 1 kỹ năng lâm sàng.

19. Thực hiện giảng dạy tại giường bệnh hiệu quả.

20. Chọn lựa công cụ lượng giá lâm sàng phù hợp và sử dụng thành thạo các công cụ lượng giá trên lâm sàng: mô hình RIME, SPIKES, mini-CEX và siêu nhận thức.

21. Thực hiện được Phản hồi cho học viên trên lâm sàng.

22. Áp dụng được các nguyên tắc và cam kết về tính chuyên nghiệp trong quá trình thực hành      lâm sàng.

Thái đ:

23. Tôn trọng người học (Sinh viên).

24. Sử dụng những từ ngữ tích cực và có những hành động tích cực khi giảng dạy lâm sàng tại giường bệnh.

25. Tôn trọng và hợp tác với đồng nghiệp (Điều dưỡng, Dược sĩ, Kỹ thuật viên, Hộ lý) và phối hợp với người học (Sinh viên) khi giảng dạy lâm sàng tại giường bệnh.

26. Tôn trọng người bệnh khi giảng dạy lâm sàng tại giường bệnh.

27. Nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi sang giáo dục y khoa dựa trên năng lực.

28. Nhận thức đúng tính cần thiết ứng dụng giảng dạy lâm sàng dựa trên năng lực trong thời đại ngày nay.

              29. Nhận thức tầm quan trọng của các phương pháp giảng dạy và lượng giá dựa trên năng lực trong giảng dạy lâm sàng

Nội dung khóa học

STT

Nội dung

Giảng viên

Số tiết

LT

TH

1

Bài học số 1

Tổng quan về dạy - học lâm sàng, dạy - học theo mục tiêu, dạy - học dựa trên năng lực và đảm bảo chất lượng dạy - học lâm sàng

TS. Lê Khắc Bảo

ThS. Nguyễn Đức Khánh 

 

4

0

2

Bài học số 2

Giảng dạy theo mục tiêu và giảng dạy theo năng lực

Cách xây dựng mục tiêu trong giảng dạy lâm sàng

ThS. Nguyễn Đức Khánh

ThS. Nguyễn Song Chí Trung

1

3

3

Bài học số 3.1

Các nguyên tắc học tập người lớn

PGS. TS. Phạm Thị Minh Hồng

ThS. Nguyễn Đức Khánh

2

0

4

 Bài học số 3.2

Các kỹ năng cần thiết của người giảng dạy thực hành

PGS. TS. Vũ Minh Phúc

TS. Lê Khắc Bảo

2

0

5

Bài học số 4.1

Phương pháp dạy học lâm sàng có sự tham gia của người bệnh

TS. Lê Khắc Bảo

ThS. Trần Thanh Tuấn

1

3

6

Bài học số 4.2

Phương pháp dạy học lâm sàng không có sự tham gia của người bệnh

PGS. TS. Phạm Thị Minh Hồng

ThS. Dương Duy Khoa

 

1

3

7

 Bài học số 5

Các hình thức lượng giá/đánh giá năng lực và phản hồi trong dạy - học lâm sàng. Tổ chức lượng giá trong dạy học lâm sàng

PGS. TS. Vũ Minh Phúc

ThS. Nguyễn Đức Khánh

 

2

2

8

Bài học số 6

Áp dụng YHCC trong giảng dạy lâm sàng

ThS. Nguyễn Đức Khánh  

ThS. Nguyễn Song Chí Trung  

0

2

9

Tính chuyên nghiệp trong thực hành lâm sàng/

Kỹ thuật phản hồi hiệu quả trong dạy - học lâm sàng

TS. Nguyễn An Nghĩa

ThS. Nguyễn Đức Khánh

1

1

10

Bài học số 7

Xây dựng Kế hoạch bài dạy - học lâm sàng và giám sát học lâm sàng

Lượng giá lý thuyết; Hướng dẫn bài thí giảng

ThS. Nguyễn Đức Khánh   

ThS. Nguyễn Song Chí Trung

1

3

11

Lượng giá thực hành học viên theo phương pháp Microteaching (Thí giảng ) 

Toàn thể giảng viên

0

8

 

Tổng cộng

 

15

25

 

Danh sách giảng viên

- PGS. TS. Vũ Minh Phúc

- ThS. Nguyễn Đức Khánh

- PGS. TS. Phạm Thị Minh Hồng

- ThS. Nguyễn Song Chí Trung

- TS. Lê Khắc Bảo

- ThS. Trần Thanh Tuấn

                                           - TS. Nguyễn An Nghĩa

                                           - ThS. Dương Duy Khoa

Địa điểm học

- Khai giảng: lúc 08 giờ 00 tại Bệnh viện thực hành đăng ký.

- Địa điểm học tập: tại Bệnh viện thực hành đăng ký.

- Thời gian học: 10 buổi.

Cùng chủ đề