PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

(2)
Số tiết học: 32
Khai giảng:
Loại hình đào tạo: Bồi dưỡng và Cập nhật kiến thức
Hình thức học: Trực tiếp
Địa chỉ học: 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Để nâng cao chất lượng điều trị và phục vụ bệnh nhân thì thực hành lâm sàng cần gắn liền với y học chứng cứ. Vì vậy, việc hiểu được các phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học trong y khoa để có thể áp dụng được các thành tựu nghiên cứu trong nước và trên thế giới là một yêu cầu cần thiết đối với mỗi nhân viên y tế. Ngoài ra, nhân viên y tế cũng cần có các kỹ năng cơ bản trong việc thiết kế và triển khai nghiên cứu phù hợp với bối cảnh của mình để việc ứng dụng trong thực hành lâm sàng được hiệu quả hơn. Môn học “Nghiên cứu khoa học” sẽ cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể hiểu được các nghiên cứu khoa học trong y khoa đồng thời có thể xây dựng được đề cương và triển khai nghiên cứu một cách phù hợp, đúng đắn và mang tính khoa học.


Lịch khai giảng
Mã khóa Tên khóa Lịch học Thời gian Địa chỉ học
PPNCKH4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - KHÓA 04

Thứ 5, 6 ( - 03:20)
hàng tuần

09/02/2023 00:00 - 17/02/2023 00:00

217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
PPNCKH5-YTCC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - KHÓA 05

Thứ 5, 6 (08:00 - 16:30)
hàng tuần

23/11/2023 00:00 - 01/12/2023 00:00

217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Mục tiêu khóa học

Khóa học cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể hiểu được các nghiên cứu khoa học trong y khoa, đồng thời có thể xây dựng được đề cương và triển khai nghiên cứu một cách phù hợp, đúng đắn và mang tính khoa học.

* Kiến thức:

1. Hiểu và trình bày được các bước cần tiến hành của một nghiên cứu khoa học.

2. Liệt kê và mô tả được các loại hình thiết kế nghiên cứu.

3. Trình bày được các phương pháp tính cỡ mẫu, chọn mẫu và thu thập dữ liệu.

4. Trình bày được các vấn đề y đức có thể có khi tiến hành nghiên cứu.

Kỹ năng:

5. Xác định được vấn đề cần nghiên cứu.

6. Tìm kiếm và quản lý được các tài liệu tham khảo trong nghiên cứu khoa học.

7. Xác định được các phương pháp nghiên cứu phù hợp cho từng loại nghiên cứu, gồm thiết kế, chọn mẫu, cỡ mẫu, công cụ thu thập số liệu, biến số, thống kê.

8,. Xác định được nội dung cần có cho một đề cương nghiên cứu khoa học.

* Thái độ:

9. Nhận thức được vai trò quan trọng của các bằng chứng khoa học trong nghiên cứu.

10. Nhận thức được ý nghĩa của từng hoạt động trong nghiên cứu khoa học.

11. Tôn trọng các nguyên tắc đạo đức trong nghiên cứu khoa học.

Đối tượng đăng ký

Nghiên cứu viên, cán bộ quản lý, bác sĩ lâm sàng, nhân viên y tế công tác trong các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân.

Nội dung khóa học

TT

Thời gian

Tên bài

Số tiết

Tổng

LT

TH

1

Buổi 1

Đại cương nghiên cứu khoa học.

Xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu.

PGS. TS. Thái Thanh Trúc

4

3

1

2

Buổi 2

Tổng quan tài liệu.

PGS. TS. Thái Thanh Trúc

4

3

1

3

Buổi 3

Tìm kiếm và quản lý tài liệu tham khảo bằng Endnote.

TS. Đoàn Thị Ngọc Hân

4

0

4

4

Buổi 4

Đối tượng nghiên cứu và phương pháp chọn mẫu.

Tính cỡ mẫu cho nghiên cứu.

PGS. TS. Thái Thanh Trúc

4

3

1

5

Buổi 5

Các loại thiết kế nghiên cứu.

TS. Nguyễn Thị Minh Trang

4

3

1

6

Buổi 6

Phương pháp thu thập số liệu.

Công cụ thu thập số liệu.

ThS. Huỳnh Ngọc Vân Anh

4

3

1

7

Buổi 7

Biến số trong nghiên cứu.

Các phương pháp phân tích số liệu.

TS. Đoàn Thị Ngọc Hân

4

3

1

8

Buổi 8

Đạo đức trong nghiên cứu.

Phương pháp viết đề cương nghiên cứu.

PGS. TS. Thái Thanh Trúc

4

4

0

Tổng cộng

32

22

10

 

Danh sách giảng viên

* Giảng viên của khoa Y tế công cộng - Đại học Y Dược TP.  Hồ Chí Minh:

1. PGS. TS. Thái Thanh Trúc - Phó trưởng Bộ môn Thống kê y học & Tin học.

2. TS. Nguyễn Thị Minh Trang - Giảng viên Bộ môn Thống kê y học & Tin học.

3. TS. Đoàn Thị Ngọc Hân - Giảng viên Bộ môn Thống kê y học & Tin học.

4. ThS. Huỳnh Ngọc Vân Anh - Giảng viên Bộ môn Thống kê y học & Tin học.

Địa điểm học

Phòng Hội thảo - Khoa Y tế công cộng, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (tầng 12A, tòa nhà 15 tầng). Số 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Cùng chủ đề