XOA BÓP - BẤM HUYỆT NÂNG CAO CHĂM SÓC SỨC KHỎE

XOA BÓP - BẤM HUYỆT NÂNG CAO CHĂM SÓC SỨC KHỎE

(8)
Số tiết học: 128
Khai giảng:
Loại hình đào tạo: Phổ cập kiến thức cộng đồng
Hình thức học: Trực tiếp

Y học cổ truyền cho rằng Khí cùng Huyết lưu thông khắp cơ thể. Mất sự lưu thông đó con người sẽ ốm đau, bệnh tật và muốn trở lại bình thường phải tìm các biện pháp thích hợp để khôi phục, lập lại sự cân bằng của khí huyết trong đó xoa bóp bấm huyệt là phương pháp đơn giản, tiện lợi, hiệu quả có giá trị giúp khí huyết lưu thông, tinh thần thoải mái...Theo Y học hiện đại xoa bóp bấm huyệt thông qua tác động tại chỗ ảnh hưởng tuần hoàn toàn thân và thông qua toàn thân điều chỉnh tuần hoàn tại chổ. Sự chuyển vận này giúp cho sự lưu thông, cung cấp dưỡng chất và dưỡng khí cho tế bào tạo điều kiện tốt cho quá trình “thay cũ đổi mới”của cơ thể để tăng cường sức khỏe. Tiếp tục xoa bóp bấm huyệt cơ bản thì lớp xoa bóp bấm huyệt nâng cao được tiếp nối để nâng tầm hiệu quả trong việc thông qua nguyên nhân, cơ chế bệnh lý và ứng dụng xoa bóp bấm huyệt trong thẩm mỹ, phục hồi sức khỏe và trị liệu.


Lịch khai giảng
Mã khóa Tên khóa Lịch học Thời gian Địa chỉ học
SHC_111 XOA BÓP - BẤM HUYỆT NÂNG CAO CHĂM SÓC SỨC KHỎE, KHÓA 07

Thứ 7 (08:00 - 16:30)
hàng tuần

13/08/2022 - 29/10/2022

Mục tiêu khóa học

Kiến thức

1. Nêu được tầm quan trọng của xoa bóp – bấm huyệt nâng cao trong thẩm mỹ, phục hồi, phòng và cải thiện bệnh thường gặp

2. Mô tả được một số mốc giải phẫu, cần chú ý để ứng dụng trong xoa bóp – bấm huyệt nâng cao

3. Trình bày được cơ sở lý luận và tác dụng theo Y học cổ truyền và Y học hiện đại trong xoa bóp – bấm huyệt nâng cao

4. Thực hành thành thục các thủ thuật xoa bóp – bấm huyệt nâng cao trong chăm sóc sức khỏe.

Kỹ năng

5. Thực hành thành thục các thủ thuật xoa bóp – bấm huyệt nâng cao các vùng cơ thể trong chăm sóc sức khỏe

6. Ứng dụng được xoa bóp – bấm huyệt trong thẩm mỹ, phục hồi sức khỏe, phòng và cải thiện bệnh thường gặp.

Thái độ:

7. Biết tầm quan trọng và thái độ quan tâm đúng đắn đối với Xoa bóp – Bấm huyệt.

Nội dung khóa học

Tuần

Buổi

Tên bài giảng

Số tiết

Giảng viên

LT

TH

1

Sáng

 • Khai giảng lớp XB-BH nâng cao K06
 • Tầm quan trọng của XB-BH nâng cao ứng dụng trong thẩm mỹ, phục hồi sức khỏe, phòng và cải thiện các bệnh thường gặp.

 

4

 

 

 

Đại diện Trung tâm ĐTNLYTTNCXH

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

Chiều

 • Ôn tập và kiểm tra đầu vào XBBH 7 vùng cơ thể (bốc thăm và thực hiện thi kiểm tra đầu vào XBBH một vùng cơ thể đã học lớp XBBH cơ bản)

4

 

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

BSCK1 Trương Minh Hữu Hạnh

 

2

Sáng

 • Tiếp cận và đánh giá các vấn đề về sức khỏe của trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

4

 

 

BSCK2.Trần Thảo Tuyết Tâm

 

 

Chiều

Giới thiệu vùng đầu – mặt – cổ - gáy:

 • Đại cương giải phẫu, sinh lý vùng đầu-mặt-cổ-gáy.
 • Giới thiệu các huyệt vùng đầu-mặt-cổ-gáy.
 • Giới thiệu các thủ thuật xoa bóp-bấm huyệt vùng đầu-mặt-cổ-gáy.

 

4

 

 

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

3

Sáng

Thực hành XB-BH vùng đầu-mặt-cổ-gáy.

 • Xác định các mốc giải phẫu vùng đầu – mặt – cổ
 • Xác định đúng vị trí các huyệt vùng đầu mặt cổ
 • Thực hành các thủ thuật xoa bóp – bấm huyệt vùng đầu-mặt-cổ-gáy.

1

3

BSCK1.Trương Minh Hữu Hạnh

 

Chiều

Giới thiệu vùng vai và ngực

 • Đại cương giải phẫu sinh lý vùng vai – ngực
 • Giới thiệu các huyệt vùng vai-ngực
 • Các thủ thuật XB-BH vùng vai-ngực

4

 

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

4

Sáng

Thực hành XB-BH vùng vai-ngực

 • Xác định các mốc giải phẫu, nhóm cơ vùng vai – ngực
 • Xác định đúng vị trí các huyệt vùng vai – ngực
 • Thực hành các thủ thuật xoa bóp – bấm huyệt vùng vai – ngực

1

3

BSCK1.Trương Minh Hữu Hạnh

 

Chiều

Giới thiệu vùng chi trên

 • Đại cương giải phẫu sinh lý vùng chi trên
 • Giới thiệu các huyệt vùng chi trên: vị trí, giải phẫu, tác dụng huyệt....
 • Các thủ thuật XB-BH vùng chi trên

4

 

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

5

Sáng

Thực hành XB-BH vùng chi trên

 • Xác định các mốc giải phẫu, nhóm cơ vùng chi trên
 • Xác định đúng vị trí các huyệt vùng chi trên
 • Thực hành các thủ thuật xoa bóp – bấm huyệt vùng chi trên

1

3

BSCK1. Mã Hoàng Minh

 

Chiều

Giới thiệu vùng lưng, cột sống

 • Đại cương giải phẫu sinh lý vùng lưng, cột sống
 • Giới thiệu các huyệt vùng lưng, cột sống: vị trí, giải phẫu, tác dụng huyệt....
 • Các thủ thuật XB-BH vùng lưng, cột sống

4

 

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

6

Sáng

Thực hành XB-BH vùng lưng, cột sống

 • Xác định các mốc giải phẫu, nhóm cơ vùng lưng, cột sống
 • Xác định đúng vị trí các huyệt vùng lưng, cột sống
 • Thực hành các thủ thuật xoa bóp – bấm huyệt vùng  lưng, cột sống

1

3

BSCK1.Trương Minh Hữu Hạnh

Chiều

Giới thiệu vùng bụng

 • Đại cương giải phẫu sinh lý vùng bụng
 • Giới thiệu các huyệt vùng bụng: vị trí, giải phẫu, tác dụng huyệt....
 • Các thủ thuật XB-BH vùng bụng

4

 

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Sáng

Thực hành XB-BH vùng bụng

 • Xác định các mốc giải phẫu, nhóm cơ vùng bụng
 • Xác định đúng vị trí các huyệt vùng bụng
 • Thực hành các thủ thuật xoa bóp – bấm huyệt vùng  bụng

1

3

 

BSCK1. Mã Hoàng Minh

 

Chiều

Giới thiệu vùng chi dưới

 • Đại cương giải phẫu sinh lý vùng chi dưới
 • Giới thiệu các huyệt vùng chi dưới: vị trí, giải phẫu, tác dụng huyệt....
 • Các thủ thuật XB-BH vùng chi dưới

4

 

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

 

8

Sáng

Thực hành XB-BH vùng chi dưới

 • Xác định các mốc giải phẫu, nhóm cơ vùng chi dưới
 • Xác định đúng vị trí các huyệt vùng chi dưới
 • Thực hành các thủ thuật xoa bóp – bấm huyệt vùng  chi dưới

1

3

BSCK1. Trương Minh Hữu Hạnh

Chiều

Giới thiệu toàn thân

 • Đại cương giải phẫu sinh lý trong cơ thể
 • Giới thiệu 80 huyệt cần chú ý trong cơ thể
 • Giới thiệu các vùng XB-BH cần chú ý trong cơ thể

4

 

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

 

9

Sáng

Thực hành XB-BH toàn thân

 • Xác định các mốc giải phẫu nhóm cơ cần chú ý trong cơ thể.
 • Xác định vị trí 80 huyệt trong cơ thể
 • Thực hành thành thục XB-BH 7 vùng trên cơ thể

1

3

BSCK1. Mã Hoàng Minh

 

Chiều

Ứng dụng XBBH nâng cao trong thẩm mỹ, phục hồi sức khỏe.

4

 

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

10

Sáng, Chiều

Thực hành XB-BH tại Bệnh viện YHCT

 TP. HCM

 

40

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

BSCK1. Trương Minh Hữu Hạnh

BSCK1. Mã Hoàng Minh

11

Sáng

Hệ thống kinh lạc theo YHCT: kinh chính và kinh cân ứng dụng trong XB-BH nâng cao

4

 

ThS.BS. Ngô Thị Kim Oanh

Chiều

Ứng dụng XBBH nâng cao trong trị liệu ( đau, liệt, rối loạn chức năng)

4

 

 

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

 

12

Sáng

Vai trò XB-BH nâng cao trong  chăm sóc sức khỏe.Ôn và giải đáp thắc mắc.

3

1

PGS.TS. Nguyễn Thị Bay

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

Chiều

Thi lý thuyết và thực hành

1

3

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

BSCK1. Trương Minh Hữu Hạnh

BSCK1. Mã Hoàng Minh

13

Sáng

Tổng kết – bế giảng lớp

Trao Chứng chỉ đào tạo.

 

 

Đại diện Trung tâm ĐTNLYTTNCXH

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

 

 

Tổng cộng

63

65

 

 

 

Danh sách giảng viên

PGS.TS. Nguyễn Thị Bay

BS.CK2. Huỳnh Tấn Vũ

ThS.BS. Ngô Thị Kim Oanh

BS.CK2. Trần Thảo Tuyết Tâm

BS.CK1. Trương Minh Hữu Hạnh

BS.CK1. Mã Hoàng Minh

 

 

Địa điểm học

+ Lý thuyết: Giảng đường 12, Trung tâm Đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Số 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

+ Thực hành bệnh viện: Bệnh viện Y học cổ truyền TP. Hồ Chí Minh. Số 179 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Cùng chủ đề