CHỈNH HÌNH RĂNG MẶT VỚI KHAY CHỈNH NHA TRONG SUỐT - SỬ DỤNG HỆ THỐNG INVISALIGN®

CHỈNH HÌNH RĂNG MẶT VỚI KHAY CHỈNH NHA TRONG SUỐT - SỬ DỤNG HỆ THỐNG INVISALIGN®

Mã khóa học: CHRMINVISALIGNK2
Số tiết học: 100
Khai giảng: 15/04/2024
Thời gian học: 15/04/2024 - 18/10/2024
Hình thức học: Trực tiếp
Địa chỉ học: Số 652 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Học phí: 52.000.000đ
Mục tiêu khóa học
Đối tượng đăng ký
Nội dung khóa học
Danh sách giảng viên
Địa điểm học
Lịch khai giảng liên quan