HÌNH ẢNH HỌC LỒNG NGỰC VÀ BỤNG CHẬU

HÌNH ẢNH HỌC LỒNG NGỰC VÀ BỤNG CHẬU

Mã khóa học: CMEHNCDHA-ĐTNL
Số buổi: 3
Số giờ tín chỉ: 4,5
Khai giảng: 05/04/2024
Thời gian học: 05/04/2024 - 06/04/2024
Lịch học: Thứ 6, 7
Hình thức học: Trực tiếp
Địa chỉ học: Phòng hội nghị, Khách sạn Minh Toàn Galaxy. Số 306 đường 2/9, phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Học phí: 500.000đ
Thông báo chiêu sinh
Mục tiêu khóa học
Đối tượng đăng ký
Nội dung khóa học
Danh sách giảng viên
Địa điểm học
Lịch khai giảng liên quan