KỸ THUẬT TIÊM KHỚP - TIÊM MÔ QUANH GÂN

KỸ THUẬT TIÊM KHỚP - TIÊM MÔ QUANH GÂN, KHÓA 52

Mã khóa học: TKK52-CES
Số buổi: 10
Số tiết học: 45
Khai giảng: 25/03/2024
Thời gian học: 25/03/2024 - 29/03/2024
Lịch học: Thứ 2, 3, 4, 5, 6 (08:00 - 16:30)
Hình thức học: Trực tiếp
Học phí: 6.000.000đ
Đã đủ số lượng đăng ký
Mục tiêu khóa học
Đối tượng đăng ký
Nội dung khóa học
Danh sách giảng viên
Địa điểm học
Lịch khai giảng liên quan