KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM SINH HỌC PHÂN TỬ CƠ BẢN

KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM SINH HỌC PHÂN TỬ CƠ BẢN, KHÓA 01

Mã khóa học: KTXNSHPTK1-UMC
Số tiết học: 520
Khai giảng: 15/04/2024
Thời gian học: 15/04/2024 - 12/07/2024
Lịch học: Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Hàng tuần
Hình thức học: Trực tiếp
Học phí: 18.800.000đ
Đã đủ số lượng đăng ký
Mục tiêu khóa học
Đối tượng đăng ký
Nội dung khóa học
Danh sách giảng viên
Địa điểm học
Lịch khai giảng liên quan