NỘI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM: TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN

NỘI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM: TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN

Mã khóa học: NKXN
Số tiết học: 24
Khai giảng: 12/04/2024
Thời gian học: 12/04/2024 - 14/04/2024
Lịch học: Thứ 6, 7, CN
Hình thức học: Trực tiếp
Địa chỉ học: 131 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Học phí: 2.100.000đ
Đã đủ số lượng đăng ký
Thông báo chiêu sinh
Mục tiêu khóa học
Đối tượng đăng ký
Nội dung khóa học
Danh sách giảng viên
Địa điểm học
Lịch khai giảng liên quan