PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP CƠ BẢN

PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP CƠ BẢN, KHÓA 09

Mã khóa học: PTNSKK9-CES
Số tiết học: 318
Khai giảng: 08/04/2024
Thời gian học: 08/04/2024 - 31/05/2024
Lịch học: Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Hàng tuần
Hình thức học: Trực tiếp
Học phí: 18.000.000đ
Mục tiêu khóa học
Đối tượng đăng ký
Nội dung khóa học
Danh sách giảng viên
Địa điểm học
Lịch khai giảng liên quan