PHẪU THUẬT PHACO

PHẪU THUẬT PHACO, KHÓA 04

Mã khóa học: PHACOK4-BM
Số tiết học: 272
Khai giảng: 01/04/2024
Thời gian học: 01/04/2024 - 28/06/2024
Hình thức học: Trực tiếp
Học phí: 40.000.000đ
Đã đủ số lượng đăng ký
Thông báo chiêu sinh
Mục tiêu khóa học
Đối tượng đăng ký
Nội dung khóa học
Danh sách giảng viên
Địa điểm học
Lịch khai giảng liên quan