HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC RĂNG HÀM MẶT LẦN THỨ 46 - 2024

Ngày tạo 29/02/2024

 -  894 Lượt xem

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Răng Hàm Mặt (RHM) Lần thứ 46 năm 2024 của Khoa RHM - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (Hội nghị Tháng 4 - HNT4), với chủ đề “Thực hành Răng Hàm Mặt trong kỷ nguyên số” sẽ diễn ra từ ngày 31 tháng 03 đến hết ngày 02 tháng 4 năm 2024 tại Trung tâm Hội nghị TP. Hồ Chí Minh.
 
Hội nghị Khoa học Kỹ thuật RHM Tháng 4 là một trong những hội nghị khoa học kỹ thuật Răng Hàm Mặt có tuổi đời lâu nhất và có uy tín nhất tại Việt Nam. Kỷ niệm Hội nghị Tháng 4 tròn 46 tuổi, kỷ niệm 60 năm hình thành và phát triển của Khoa RHM, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.
 
Thông tin chi tiết và đăng ký tham dự Hội nghị vui lòng truy cập link https://hnt4-fos.ump.edu.vn/
loading_ring_50.svg