HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC “ỨNG DỤNG CỦA HỆ GEN BIỂU SINH TRONG LÂM SÀNG”

Ngày tạo 28/07/2023

 -  522 Lượt xem

1. Mục đích:

- Giúp giảng viên, nghiên cứu viên, học viên và sinh viên hiểu rõ hơn về tin sinh học, ứng dụng của hệ gen biểu sinh trong lâm sàng.

- Cung cấp thêm thông tin về lĩnh vực di truyền và bộ gen nhằm đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán và dự đoán lâm sàng.

2. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 8g30-11g00 thứ sáu, ngày 04 tháng 08 năm 2023

- Hình thức tổ chức: trực tiếp và online qua Zoom

- Địa điểm: Giảng đường 3D, Tòa nhà 15 tầng, Đại học Y Dược TP HCM, 217 Hồng Bàng, P.11, Q.5, TP. HCM.

- Link đăng ký: https://forms.gle/F3QAS3ZYhRFrgTop6

- Thời hạn đăng ký: 17h ngày 01 tháng 08 năm 2023

3. Thành phần tham dự:

- Ban Giám hiệu

- Lãnh đạo Phòng Khoa học Công nghệ

- Giảng viên, cán bộ nhân viên, nghiên cứu viên, học viên, sinh viên Đại học Y Dược TP.HCM

- Bác sĩ, nhân viên y tế bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

- Các đối tượng khác quan tâm đến chủ đề của Hội thảo

Số lượng dự kiến: Tối đa 150 người

4. Báo cáo viên:

Tiến sĩ Lưu Phúc Lợi, Trưởng nhóm Tin sinh học Công Ty TNHH Pacific Informatics

5. Nội dung chương trình

Thông tin chi tiết chương trình: Xem tại đây

Mọi thắc mắc hay yêu cầu hỗ trợ, vui lòng liên hệ: ThS. Đỗ Thị Hoài Thương,

email: nghiencuukhoahoc@ump.edu.vn

loading_ring_50.svg