Thông báo về việc tổ chức thi kiểm tra và công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ Anh, Pháp, Trung hoặc đủ trình độ phiên dịch ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Trung trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam (Đợt 30 và 31)

Ngày tạo 27/06/2024

 -  1.836 Lượt xem

Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tổ chức thi kiểm tra và công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ Anh, Pháp, Trung hoặc đủ trình độ phiên dịch ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Trung trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam (Đợt 30 và 31), như sau:

1. Ngôn ngữ sử dụng để kiểm tra và công nhận: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung và tiếng Việt.

2. Đối tượng dự thi: Cán bộ, viên chức, nhân viên đang công tác tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh..

3. Địa điểm thi: Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Số 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

4. Hồ sơ: (Xem chi tiết ở file đính kèm).

5. Các môn thi kiểm tra: (Xem chi tiết ở file đính kèm).

6. Thời gian tổ chức thi
* ĐỢT 30:
- Thời gian: Lúc 10 giờ 00 phút, thứ Bảy, ngày 03/8/2024.   
Thời gian nhận hồ sơ, đóng phí dự thi và công nhận đợt 30: từ ngày 15/7/2024 đến hết ngày 26/7/2024.     
* ĐỢT 31:         
- Thời gian: Lúc 10 giờ 00 phút, thứ Bảy, ngày 02/11/2024.
Thời gian nhận hồ sơ, đóng phí dự thi và công nhận đợt 31 từ ngày 14/10/2024 đến hết ngày 25/10/2024.

* Địa điểm nhận hồ sơ và kinh phí: Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Số 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

* Lưu ý: Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh tổ chức thi khi mỗi đợt có tối thiểu 50 hồ sơ đăng ký dự thi tiếng Anh, tối thiếu 05 hồ sơ đăng ký dự thi Tiếng Việt, Pháp, Trung.

7. Kinh phí
- Dự kiểm tra: 5.000.000 đồng/1 thí sinh/1 kỳ thi (Năm triệu đồng).
- Nộp hồ sơ xin công nhận (không phải thi): 3.000.000 đồng/người (Ba triệu đồng).

* Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Số 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: (028) 3853 9210. Website: ump.edu.vn hoặc chpt.ump.edu.vn. Email: chpt@ump.edu.vn./.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem ở file đính kèm.
THÔNG BÁO
- ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN/KIỂM TRA

loading_ring_50.svg