THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU VÀO CHO THI SINH THAM GIA TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ TẠI ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2023 (ĐỢT 3 - NGÀY THI 15/4/2023)

Ngày tạo 19/04/2023

 -  1.230 Lượt xem

Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi "NGOẠI NGỮ ĐẦU VÀO CHO THI SINH THAM GIA TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ TẠI ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2023 (ĐỢT 3 - NGÀY THI 15/4/2023)".

- Xin mời xem kết quả ở file đính kèm:

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO

loading_ring_50.svg