DƯƠNG NGỌC TRINH

Năm sinh: 1982

Học hàm, học vị: Cử nhân kế toán

Email: duongngoctrinh82@gmail.com

CHỨC VỤ

  • Kế toán viên

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

  • Thu ngân

Tổ chức - Nhân sự