TS.BS. ĐẶNG NGUYỄN TRUNG AN

Năm sinh: 1980

Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh

Học hàm, học vị: Tiến sĩ – Bác sĩ

Email: an.dnt@ump.edu.vn

CHỨC VỤ

 • Phó Giám đốc Trung Tâm Đào tạo nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội
 • Giảng viên bộ môn CĐHA – khoa Y, ĐHYD TPHCM
 • Trưởng khoa CĐHA bệnh viện Lê Văn Thịnh

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 01/11/2007-nay: Giảng viên Bộ CĐHA, khoa Y, Đại học Y Dược TPHCM
 • 09/2012-nay: Trưởng khoa CĐHA BV Lê Văn Thịnh (kiêm nhiệm)
 • 16/01/2017 đến 31/12/2019: Trưởng khoa KSKTYC BV ĐHYD TPHCM
 • 02/01/2020 đến nay: Phó GĐ Trung tâm ĐTNLYT theo NCXH

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

 • 1997-2003: Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TPHCM
 • 2003-2006: Học viên Bác sĩ Nội trú bệnh viện – chuyên ngành Đại học Y Dược TPHCM
 • 2010-2011: Chuẩn hóa Cao học CĐHA tại Đại học Y Dược TPHCM
 • 2012 đến 2021 : Nghiên cứu sinh Đại học Y Dược TPHCM

HỘI VIÊN

 • Ủy viên ban chấp hành Hội Chẩn đoán hình ảnh TPHCM

 

 

Tổ chức - Nhân sự