VÕ THUỲ TRANG

Năm sinh: 1986

Học hàm, học vị: Kỹ sư công nghệ thông tin

Email: vothuytrang@ump.edu.vn

CHỨC VỤ

  • Chuyên viên Ban đào tạo

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

  • Các lớp thuộc:
  • Khoa Răng Hàm Mặt
  • Bệnh viện Đại học Y Dược
  • Trung tâm Phẫu thuật thực nghiệm
  • Trung tâm Y sinh học phân tử
  • Các lớp thuộc Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội tổ chức

 

 

Tổ chức - Nhân sự