PGS. TS. BS. CHÂU NGỌC HOA

Năm sinh: 1959

Chuyên khoa: Nội Tim mạch

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư - Tiến sĩ – Bác sĩ

Email: hoachau@ump.edu.vn

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

 • Phó chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Dược TP.HCM
 • Giám đốc Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội
 • Giảng viên cao cấp – Bộ môn Nội – Khoa Y
 • Cố vấn chuyên môn – Bệnh viện Nhân Dân Gia Định

CHỨC VỤ TRƯỚC ĐÂY

 • Nguyên Phó Hiệu Trưởng - Đại học Y Dược TP.HCM (2010-2015)
 • Nguyên Trưởng Khoa Y - Đại học Y Dược TP.HCM (2012-2015)
 • Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Nội Tổng quát - ĐHYD TP.HCM (2008-2016)
 • Nguyên Trưởng khoa Tim Mạch – Bệnh viện Nhân Dân Gia Định (2008-2014)

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC

 • 1978 - 1984: Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TPHCM
 • 1984 - 1991: Giảng viên Bộ môn Nội – Khoa Y - Đại học Y Dược TPHCM
 • 1991 - 1992: Nội trú tại Marseille Cộng Hòa Pháp
 • 1992 - 2007: Giảng viên chính Bộ môn Nội – Khoa Y - Đại học Y Dược TPHCM
 • 2016 - 2018: Giảng viên cao cấp Bộ môn Nội – Khoa Y - Đại học Y Dược TPHCM
 • 2006: Phó Giáo sư tại Đại học Y Dược TPHCM
 • 1984 - nay: Đại học Y Dược TPHCM

BẰNG CẤP

Bác sĩ Y khoa – chuyên ngành Nội Tổng quát

1984

Chuyên Khoa I

1989

Tiến sĩ Y Khoa

2001

Chứng chỉ C Anh văn

1995

Cử nhân Pháp Văn  

1999

Chính trị trung cấp

2003

Chính trị cao cấp

2011–2013

Quản lý nhà nước ngạch viên

2005

Cử nhân chính trị     

2011-2013

HỘI VIÊN

 • Phó Chủ Tịch Hội Tim Mạch học Việt Nam
 • Phó Chủ Tịch Hội Tăng huyết áp Việt Nam
 • Phó Chủ Tịch Hội Tim Mạch học TPHCM

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CẤP SƠ BỘ - SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 • Tên: “Nghiên cứu huyết khối buồng tim ở bệnh nhân suy tim mạn có rung nhĩ”

Nội dung: Nghiên cứu lâm sàng

Phạm vi áp dụng: Thực hành lâm sàng Nội khoa

Giấy chứng nhận: Số 1205/GCN-SKHCN (ngày nghiệm thu 12/11/2015, ngày chứng nhận 8/6/2016) xếp loại Xuất sắc

 • Tên: “Tính an toàn và hiệu quả của viên phối hợp liều cố định Indapamide SR 1,5 mg/Amlodipine so với Valsartan/Amlodipine trong 12 tuần điều trị có điều chỉnh liều dựa trên tình trạng kiểm soát huyết áp ở các bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát chưa được kiểm soát sau 1 tháng điều trị với Amlodipine 5 mg. Nghiên cứu quốc tế, phân nhóm ngẫu nhiên, mù đôi, đối chứng, đa trung tâm.”

Nội dung: Nghiên cứu lâm sàng pha III

Phạm vi áp dụng: Thực hành lâm sàng Nội khoa

Giấy chứng nhận: số 35/CN-K2ĐT (ngày chứng nhận: 20/7/2016)

 • Tên: “Hiệu quả và an toàn của viên phối hợp liều cố định Perindopril 5 mg/Indapamide 1,25 mg/Amlodipine 5 mg so với viên Perindopril 5 mg/Indapamide 1,25 mg trên các bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát chưa kiểm soát được sau 1 tháng điều trị với viên Perindopril 5mg/Indapamide 1,25 mg thông qua việc điều chỉnh liều có điều kiện dựa trên kiểm soát huyết áp lên tới mức liều Perindopril 10 mg/Indapamide 2,5 mg/Amlodipine 10 mg. Nghiên cứu quốc tế, đa trung tâm, phân nhóm ngẫu nhiên, mù đôi, so sánh tính vượt trội trong 4 tháng.”

Nội dung: Nghiên cứu lâm sàng pha III

Phạm vi áp dụng: Thực hành lâm sàng Nội khoa

Giấy chứng nhận: Số 8/CN-K2ĐT (ngày chứng nhận: 20/3/2017)

THAM GIA VIẾT SÁCH

Chủ biên 04 sách nội khoa

Đồng chủ biên 03 sách Sau đại học Nội

Biên soạn sách giáo trình mới ĐHYD TP.HCM  

BÀI VIẾT VÀ CÔNG TRÌNH ĐĂNG BÁO

90 bài báo trong nước và 04 bài báo nước ngoài

Các bài bóa trong năm 2020

 • Trương Tú Trạch, Trương Quang Bình, Châu Ngọc Hoa, Hoàng Anh Vũ (2020). Mô hình tiên đoán liều acenocoumarol dựa trên biến thể CYP2C9*2, *3 của CYP2C9, -1639G>A của VKORC1 và yếu tố lâm sàng. Y học thực hành Số 1139 , tr. 50-53
 • Trương Tú Trạch, Châu Ngọc Hoa, Hoàng Anh Vũ (2020). Biến thể CYP2C9*2, CYP2C9*3 của P-450 CYP2C9, -1639G>A của VKORC1 và liều Acenocoumarol. Tạp chí Y học Tp. Hồ Chí Minh. Tập 24 (3), tr.160-163
 • Châu Ngọc Hoa, Nguyễn Dương Khang Nghiệm pháp đi bộ 6 phút ở bệnh nhân suy tim nhập viện. Y học thực hành 2020
 • N.M. Giang, H.H. Nguyen, N.H. Chau. Renal kinetics in acute heart failure. Open Heart (accepted manuscript). DOI:10.1136/openhrt-2019-001173 (Impact factor 2.13) Tập số 7. Trang e001173
 • Tuyen Kim Le, Vien Truong, ThanhHoang NguyenVo, BinhP. Nguyen,  TamN.M. Ngo, QuocV.PBui, ThanhK.N. Pham,  Justin Tretter, Michael Taylor,  Philip Levy, Eugene Chung, Wojciech Mazur,HuanQ. Do, PhuongT.N. Do,  Vinh N. Pham, Hoa N. Chau (2020). Application Of Machine Learning In Screening Of Congenital Heart Diseases Using Fetal Echocardiography. J Am Coll Cardiol. DOI:10.1016/s0735-1097(20)31275-4.  Journal of the American College of Cardiology 2020 Mar, 75 (11 Supplement 1) 648.

 

 

Tổ chức - Nhân sự