Giới thiệu

Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo Nhu cầu Xã hội

Chức năng - Nhiệm vụ

Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo Nhu cầu Xã hội thuộc Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh có chức năng tổ chức, điều phối các hoạt động dịch vụ đào tạo: Bồi dưỡng Sau đại học, Đào tạo liên tục, Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, Chuyển giao kỹ thuật công nghệ và các loại hình đào tạo khác trong lĩnh vực y học. Hợp đồng với các cơ sở y tế tổ chức các khóa học đáp ứng nhu cầu xã hội trong lĩnh vực y tế.

Xem thêm →
loading_ring_50.svg
Cung cấp thông tin về các chương trình đào tạo tại Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội
loading_ring_50.svg

ThS. TRƯƠNG THỊ MAI HUYỀN

TRƯƠNG THỊ MAI HUYỀN

Năm sinh: 1981

Học hàm, học vị: Thạc sĩ Kinh tế phát triển (Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe)

CÁC LỚP THUỘC

  • Trung tâm Phẫu thuật thực nghiệm.
  • Trung tâm Y sinh học phân tử.
  • Trung tâm Bác sĩ gia đình.
  • Khoa Y, Bộ môn: Chấn thương chỉnh hình Phục hồi chức năng, Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Nội, Hồi sức Cấp cứu Chống độc, Mô phôi Giải phẫu bệnh, Giải phẫu học, Ngoại nhi, Tâm thần.
  • Khoa Y tế công cộng.
  • Khoa Y học cổ truyền.
  • Lớp Thư kí y khoa.
  • Những CME Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội tổ chức hoặc phối hợp với các Hội tổ chức.