TRẦN TẤN CÔNG

Năm sinh: 1968

Học hàm, học vị: Cử nhân Kinh tế

Email: trancongtan@ump.edu.vn

CHỨC VỤ

  • Kế toán trưởng Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

  • Tài chính kế toán

Tổ chức - Nhân sự