PHAN CÔNG TOÀN

Năm sinh: 1991

Học hàm, học vị: Cử nhân

Email: phancongtoan@ump.edu.vn

CHỨC VỤ

  • Chuyên viên Ban đào tạo

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

  • Các lớp thuộc:
  • Khoa Dược
  • Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học
  • Khoa Y học cổ truyền
  • Khoa Y tế công cộng
  • Khoa Khoa học cơ bản
  • Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cơ sở 3

 

 

Tổ chức - Nhân sự