HUỲNH THỊ THANH THUÝ

Năm sinh: 1981

Học hàm, học vị: Cử nhân

Email: huynhthithanhthuy@ump.edu.vn / thuythudojsc@gmail.com

CHỨC VỤ

  • 1990 - 2018: Bộ môn Nội Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

  • Các lớp thuộc Khoa Y

 

Tổ chức - Nhân sự