PGS. TS. BS. NGUYỄN ANH TUẤN

Năm sinh: 1971

Chuyên khoa: Nhi

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư - Tiến sĩ – Bác sĩ

Email: nguyenanhtuan@ump.edu.vn

CHỨC VỤ

 • Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội Đại học Y Dược TP.HCM
 • Phó Trưởng Bộ môn Nhi Đại học Y Dược TP.HCM
 • Trưởng khoa Nội Tổng quát 2 bệnh viện Nhi Đồng 1

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 2000 - nay: Giảng viên Bộ môn Nhi, Đại học Y Dược TPHCM
 • 2015 - nay: Phó Trưởng Bộ môn Nhi, Đại học Y Dược TPHCM
 • 7/2016: Phó Trưởng khoa Tiêu hoá, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM
 • 9/2018: Phó Trưởng khoa Nội Tổng quát 2, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM
 • 2/2019 - nay: Trưởng khoa Nội Tổng quát 2, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM
 • 8/2020 - nay: Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội, Đại học Y Dược TPHCM

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

 • 1990 - 1996: Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TPHCM
 • 1997 - 2000: Nội trú Nhi khoa tại Đại học Y Dược TPHCM
 • 2003 - 2005: Cao học, lấy bằng Thạc sĩ tại Đại học Tokyo, Nhật Bản
 • 2005 - 2008: Nghiên cứu sinh, lấy bằng Tiến sĩ tại Đại học Tokyo, Nhật Bản
 • 2016: Phó Giáo sư tại Đại học Y Dược TPHCM

HỘI VIÊN

 • Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Nhi khoa TP.HCM
 • Uỷ viên Ban Chấp Hành Hội Nhi khoa Việt Nam
 • Thư ký Chi hội Tiêu hoá, Gan mật, Dinh dưỡng Nhi khoa Việt Nam

THAM GIA VIẾT SÁCH

 • Thực hành Nhi khoa (2011)
 • Nhi khoa tập 1 (2020)
 • Thực hành lâm sàng Nhi (2020)

BÀI VIẾT VÀ CÔNG TRÌNH ĐĂNG BÁO

 • Tính đến tháng 9/2020, có 68 công trình được công bố, trong đó có 33 bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và 35 bài báo trên các tạp chí quốc tế.

 

 

Tổ chức - Nhân sự