ThS.BS. PHẠM HÒA BÌNH

Năm sinh: 1980

Chuyên khoa: Lão khoa

Học hàm, học vị: Thạc sĩ - Bác sĩ

Email: drbinh98@ump.edu.vn

CHỨC VỤ

 • Phụ trách HCTC - Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội
 • Giảng viên Bộ môn Lão khoa – Khoa Y

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 2008 - nay: Bộ môn Lão khoa - Khoa Y
 • 4/2010 - nay: Giáo vụ Bộ môn Lão khoa
 • 11/2015 - 01/2019: Phó Trưởng Ban HCTC Khoa Y
 • 10/2019 - 9/2020: Phụ trách Đào tạo - Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội
 • 9/2020- nay: Phụ trách HCTC - Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

 • 1998 - 2004: Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TPHCM.
 • 2004 - 2008: Bác sĩ nội trú Lão khoa tại Đại học Y Dược TPHCM.
 • 2009 - 2010: Thạc sĩ Nội khoa (Lão khoa) tại Đại học Y Dược TPHCM.
 • 2017 - nay: Nghiên cứu sinh Nội Tim mạch tại Đại học Y Dược TPHCM.

HỘI VIÊN

 • Hội viên Hội Lão khoa và Hội Tim mạch TPHCM.

THAM GIA VIẾT SÁCH

 • Bệnh học người cao tuổi tập 1, NXB Y học 2012.
 • Bệnh mạch vành ở người cao tuổi, NXB Y học 2013.
 • Tích tuổi học đại cương, NXB Y học 2017.

BÀI VIẾT VÀ CÔNG TRÌNH ĐĂNG BÁO

 • Hơn 20 công trình đăng trên Tạp chí Y học TPHCM.

 

Tổ chức - Nhân sự