NGUYỄN KIM HUYỀN

Năm sinh: 1995

Học hàm, học vị: 

Email: nguyenkimhuyen@ump.edu.vn

CHỨC VỤ

  • Nhân viên hành chính

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

  • Các công văn, quyết định, công lệnh
  • Quản lý và tiếp nhận hồ sơ hoàn tất các thủ tục thi ngoại ngữ 
  • Quản lý các lớp CME thuộc Khoa Y (Trung tâm dưới sự phân công của Ban Giám đốc)
  • Quản lý Lịch thẩm định chương trình
  • Nhận hồ sơ Thạc sĩ Điều dưỡng Meiho khóa 1 và 2

 

 

Tổ chức - Nhân sự