TS. BS.VÕ THỊ MỸ DUNG

Năm sinh: 1962

Chuyên khoa: Nội Tiêu hoá

Học hàm, học vị: Tiến sĩ - Bác sĩ

Email: mydungvothi@ump.edu.vn

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 1990 - 2018: Bộ môn Nội Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
 • 2019 - nay: Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

 • 1980 - 1986: Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.
 • 1986 - 1990: Bác sĩ nội trú tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.
 • 1998: Thạc sĩ Y học tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.
 • 2008 - 2010: Cử nhân ngoại ngữ Tiếng Anh Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh.
 • 2010 - 2017: Tiến sĩ Y học tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

THAM GIA VIẾT SÁCH

 • Bệnh học Nội khoa, 1998, Nhà xuất bản Mũi Cà Mau
 • Triệu chứng học Nội khoa, 2009, Nhà xuất bản Y học
 • Bệnh học Nội khoa, 2009, Nhà xuất bản Y học
 • Điều trị học Nội khoa, 2009, Nhà xuất bản Y học
 • Viêm gan siêu vi C, 2010, Nhà xuất bản Y học
 • Triệu chứng học Nội khoa, 2011, Nhà xuất bản Y học
 • Bệnh học Nội khoa, 2011, Nhà xuất bản Y học
 • Điều trị học Nội khoa, 2011, Nhà xuất bản Y học

BÀI VIẾT VÀ CÔNG TRÌNH ĐĂNG BÁO

 • Võ Thị Mỹ Dung, Trần Ngọc Bảo (1994). “Báng bụng trong xơ gan”. Y học TPHCM, Tập 2, Số 1, tr 13 - 16.
 • Võ Thị Mỹ Dung, Phạm Hoàng Phiệt (1997). “Đánh giá thử nghiệm huyết thanh chẩn đoán nhiễm Helicobacter pylori”. Y học TPHCM, Tập 1, Số đặc biệt, tr 35 - 40.
 • Võ Thị Mỹ Dung (2000). “Nghiên cứu tình hình nhiễm Helicobacter pylori ở bệnh nhân nội soi dạ dày tá tràng”. Y học TPHCM, Tập 4, Số 2, tr 89 - 94.
 • Võ Thị Mỹ Dung, Phạm Hoàng Phiệt (2000). “Đánh giá chuẩn độ kháng thể kháng Helicobacter pylori sau điều trị tiệt trừ trong loét dạ dày tá tràng”. Y học TPHCM, Tập 4, Số 3, tr 150 - 153.
 • Võ Thị Mỹ Dung (2000). “Dịch tễ học nhiễm trùng Helicobacter pylori”. Y học TPHCM, Tập 4, Số 4, tr 195 - 202.
 • Võ Thị Lương Trân, Hồ Tấn Phát, Võ Thị Mỹ Dung (2016). “Một trường hợp melioidosis có tổn thương gan, lách, mô mềm và xương”. Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh. Phụ bản T20, số 1, 330 - 335.
 • Võ Thị Lương Trân, Võ Duy Thông, Vũ Thị Hạnh Như, Võ Thị Mỹ Dung, Hồ Tấn Phát (2016). “Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của xuất huyết tiêu hóa do vỡ dãn tĩnh mạch thực quản ở bệnh nhân xơ gan báng bụng”. Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh. Phụ bản T20, số 1. 307 - 312.
 • Võ Thị Mỹ Dung, Đỗ Văn Dũng, Lê Thành Lý (2016), “Tỉ lệ và các yếu tố liên quan tổn thương thận cấp trên bệnh nhân xơ gan mất bù nhập viện”. Y học TPHCM, Tập 20 (Phụ bản Số 6), tr 163 - 170.
 • Võ Thị Mỹ Dung, Đỗ Văn Dũng, Lê Thành Lý (2017), “Liên quan tổn thương thận cấp và tử vong 30 ngày trong xơ gan mất bù”. Y học TPHCM, Tập 21 (Phụ bản Số 1), tr 122 - 131.

 

 

Tổ chức - Nhân sự